Projekty MasterMind

Akademia Rozwoju MasterMind to nie tylko zajęcia, prowadzone bezpośrednio przez założycieli. Staramy się także o dofinansowania z różnych źródeł, których celem jest organizacja różnorodnych działań edukacyjnych. 

W roku szkolnym 2018/2019 właściciel Akademii Rozwoju MasterMind jest organizatorem zajęć edukacyjnych, dotyczących ochrony środowiska na obszarze powiatu bydgoskiego (obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju LGD Trzy Doliny). Zajęcia w formie blended learningowej prowadzone będą w szkołach, będących Partnerami projektu:

  • Szkoła Podstawowa w Białych Błotach,
  • Szkoła Podstawowa w Kruszynie (gmina Sicienko),
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Solcu Kujawskim.

Uczestnicy projektu będą mieli okazję wziąć udział w ciekawych zajęciach, na których nacisk postawiony będzie na aspekty praktyczne. Dzieci pod okiem pedagogów prowadzących zajęcia będą między innymi badać czystość gleby, wody i powietrza w swoim najbliższym otoczeniu. Prowadzić będą również badania i doświadczenia z pogranicza biologii, chemii, fizyki. Dowiedzą się czym są zmiany klimatu i jak im przeciwdziałać, poznają też występującą w okolicy ich miejsca zamieszkania chronioną faunę i florę.

W realizacji zajęć będzie im pomagać specjalnie do tego celu przygotowana platforma e-learningowa, na której znajdą się informacje dodatkowe, dotyczące realizowanych tematów, opisy ciekawych – z przyrodniczego punktu widzenia – miejsc w powiecie bydgoskim. Będzie to także przestrzeń do zamieszczania wyników badań i pomiarów oraz dokonywania ich analizy i wyciągania wniosków.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Poddziałanie 19.2), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Został wyłoniony do realizacji w ramach naboru nr 1E/2017, prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Trzy Doliny.


Wskazany wyżej projekt nie jest jedynym, którego realizacją będzie w najbliższym czasie zajmować się nasza Akademia.

W chwili obecnej dwa nasze wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym i wybrane do dofinansowania. Obecnie znajdują się one na etapie oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, z którym liczymy, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowy dotacyjne. Wnioski dotyczą:

  1. Organizacji zajęć edukacyjnych z obszaru ochrony środowiska na terenie gminy Nowa Wieś Wielka – wniosek złożony w ramach naboru 1E/2018, prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Trzy Doliny,
  2. Stworzenia i uruchomienia portalu pisarskiego, wspierającego nowoczesną działalność pisarską – wniosek złożony w ramach naboru 1/2018, prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo dla Krajny i Pałuk.

O szczegółach tych projektów będziemy Państwa informować na bieżąco.

To oczywiście nie wyczerpuje naszych pomysłów i planów rozwoju Akademii i realizowanych przez nas zajęć. Gdy tylko będą pojawiały się konkursy, dzięki którym możemy poszerzyć ofertę organizowanych przez nas szkoleń i warsztatów, z pewnością będziemy podejmowali działania by to zrobić.