Wykorzystujemy zdobyte doświadczenie i wspieramy placówki oświatowe w nauczaniu zdalnym

Akademia Rozwoju MasterMind rozrosła nam się bardzo. W ostatnich miesiącach rozłożyliśmy wszystkie nasze działania na kilka serwisów. W kilku zdaniach przekierujemy Was w miejsca, gdzie w tej chwili kontynuujemy nasze działania i opowiemy bardziej szczegółowo o tym, co stało się potrzebą chwili, a w czym zdobyte przez Akademię doświadczenie okazało się niezwykle przydatne czy wręcz niezbędne:

Warsztat Pisarza – serwis, w ramach którego Wojciech Elszyn, współzałożyciel Akademii Rozwoju MasterMind, wspólnie z pisarką i redaktorką Justyną Karolak prowadzą Roczny kurs pisarski. Serwis znajdziecie pod adresem warsztatpisarza.pl. Za pośrednictwem tego serwisu realizujemy wszystkie działania, związane z edukacją pisarzy.

Fictomercial – serwis, którego celem jest wspieranie pisarzy w zaistnieniu na rynku wydawniczym. W ramach działalności Fictomercial świadczymy także usługi pisarskie oraz redaktorsko-korektorskie. Serwis znajdziecie pod adresem fictomercial.pl.

Swoje miejsce w sieci znalazły także platformy, które tworzyliśmy lub zamówiliśmy w ramach realizacji przez Akademię projektów dofinansowanych ze środków UE. Są to w szczególności ekologia-dwa-zero.pl oraz ekouczen.pl. Platformę wspierającą prowadzenie treningów pamięci przenieśliśmy natomiast na zapamiętaj.edu.pl.

Doświadczenia w zakresie wdrażania i zarządzania platformami e-learningowymi i nauczaniem zdalnym okazały się niezwykle cenne w ostatnim czasie w sytuacji zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzonego na terenie Polski zawieszenia działalności szkół i przekierowania realizacji obowiązku szkolnego na nauczanie zdalne.

Bardzo dobra znajomość budowy, obsługi i administrowania platformami sprawiła, że gdy tylko pojawiła się taka potrzeba, rozpoczęliśmy proces wspierania placówek oświatowych, poprzez przygotowanie, administrowanie i szkolenia z obsługi platform e-learningowych, za pośrednictwem których współpracujące z nami szkoły realizują zajęcia. Zaczęliśmy działać zanim pojawiło się rozporządzenie MEN, by placówki, z którymi już współpracowaliśmy, były natychmiast gotowe na nowe wyzwania.

Najważniejszymi elementami budowanych przez nas platform są:

możliwość rzeczywistej realizacji zajęć lekcyjnych w formie zdalnej – „nasi” nauczyciele mają dostęp do wirtualnych klas, w których prowadzą lekcje w formie spotkań telekonferencyjnych dla wszystkich uczniów z danej klasy. Szkoły oczywiście dostosowują plan zajęć do nowej sytuacji, ale co do zasady, lekcje odbywają się normalnie. Najważniejszym elementem stosowanych przez nas rozwiązań jest oparcie wirtualnych klas na dedykowanych serwerach, z pominięciem niezwykle obciążonych w ostatnim czasie serwerów aplikacji i narzędzi telekonferencyjnych. Korzystając z naszego rozwiązania, masz pewność, że do serwera, za pośrednictwem którego odbywa się lekcja online, jest podłączonych 20-30 uczniów, a nie kilkadziesiąt tysięcy, co może powodować problemy z transmisją. Serwery do nauczania na naszych platformach dobierają, konfigurują i zarządzają nimi informatycy z wieloletnim doświadczeniem w pracy w obszarze budowy i zarządzania sieciami oraz serwerami.

wygodna, funkcjonalna przestrzeń do udostępniania i sprawdzania zadań domowych – wszystko w jednym miejscu, uczniowie nie muszą przesyłać prac domowych żadnym innym kanałem (w wielu szkołach każdy nauczyciel ma swój system: np. kontakt przez e-mail, e-dziennik, komunikator itd.). Co więcej, za pośrednictwem naszej platformy można nie tylko przesłać uczniowi zadanie, ale też opracować i udostępnić sprawdzian czy materiał dodatkowy dla ucznia. Wszystkie prace, spływające od uczniów, trafiają w jedno miejsce i mogą być w wygodny sposób sprawdzone i ocenione. Uczeń może zadania wykonać, wprowadzając je bezpośrednio na platformie lub poprzez dołączane na platformie pliki. Bez względu na formę przesłania, nauczyciel ma prace wszystkich uczniów przedstawione w sposób uporządkowany, gotowy do sprawdzania. Za pośrednictwem platformy można publikować i przesyłać niemal wszystkie typy materiałów, w tym w szczególności teksty, grafiki oraz multimedia w najpopularniejszych formatach.

bezpieczeństwo, traktowane priorytetowo – zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, jakie mogą pojawić się w związku z chaosem, panującym obecnie w systemie oświaty, który został postawiony na głowie. Działamy jednak roztropnie, pamiętając o zasadach bezpiecznego funkcjonowania w sieci. Nasze platformy i serwery obsługujące wirtualne sale stosują protokoły SSL, dzięki którym logowanie i przesyłanie informacji pomiędzy uczniem a platformą odbywa się w sposób szyfrowany (identyczny do tego, jaki wykorzystywany jest na stronach internetowych banków). Dodatkowo stosujemy politykę „mocnych” haseł, by zapewnić, że nikt niepowołany nie dostanie się na platformę. Podczas lekcji w wirtualnych salach nauczyciel posiada dodatkowo narzędzia moderatorskie, dzięki którym może nie tylko zapewnić higienę pracy na lekcji (np. wyciszyć mikrofony uczniów), ale też decydować o tym, który z użytkowników może brać udział w spotkaniu. Wszystko to, by zapewnić uczniom maksimum bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu platformy.

dostęp z każdego urządzenia – dostęp do platformy oraz znajdujących się na niej materiałów, a w szczególności do wirtualnych klas, możliwy jest z każdego urządzania podłączonego do Internetu. Uczeń może realizować obowiązek szkolny siedząc przed ekranem komputera, ale także przy tablecie lub nawet smartfonie, za pośrednictwem dedykowanej dla wirtualnych sal aplikacji mobilnej. Podobnie z zadaniami domowymi. Platforma została zbudowana w taki sposób, by umożliwiać wykonywanie i przesyłanie zadań nauczycielowi, za pośrednictwem każdego urządzenia.

szkolenia i materiały instruktażowe – zdajemy sobie sprawę, że wyzwaniem obecnie jest wdrożenie platformy w taki sposób, by kadra nauczycielska została przeszkolona z jej używania. Opracowaliśmy jednak system szkolenia i wdrażania nauczycieli do korzystania z platformy, przewidujący tę niedogodność. Przekazujemy wiedzę i kształtujemy umiejętności stopniowo, w pierwszej kolejności skupiając się na podstawowym użytkowaniu platformy, dostępie do wirtualnych sal, przygotowywaniu podstawowych zadań domowych/komunikacji z uczniem. Dopiero w drugim etapie, gdy nauczyciele odnajdują się już na platformie, wprowadzamy kolejne materiały. Robimy to w formie kolejnych szkoleń online oraz filmów instruktażowych. Wszystkie szkolenia prowadzimy osobiście. To my administrujemy platformami naszych szkolnych partnerów i czujemy się odpowiedzialni za to, jak nasze rozwiązanie zostanie wdrożone.

codzienne wsparcie – nie oferujemy rozwiązań, z którymi nie chcemy po wdrożeniu mieć nic do czynienia. Każda ze współpracujących z nami placówek otrzymuje codzienne wsparcie i pomoc. Dotyczy to zarówno dyrekcji, jak i nauczycieli, którzy mogą zgłaszać nam swoje wątpliwości lub poprosić o pomoc z przygotowaniem materiałów dla uczniów. Jesteśmy tu po to, by wspomóc szkoły w tym niezwykle trudnym okresie.

Jednak to nadal niewielki procent tego, co możemy powiedzieć o naszych rozwiązaniach. Jeśli kierujesz placówką edukacyjną lub chciałbyś, by w Twojej szkole nauczanie mogło odbywać się w sposób najbardziej zbliżony do normalnych warunków, skontaktuj się z nami. W związku z tym, że jesteśmy świadomi, jak ważne jest w obecnej sytuacji szybkie wdrażanie rozwiązań do nauczania zdalnego, jesteśmy gotowi, by wdrożyć nasze platformy w ciągu ok. 2 dni (czasem nawet szybciej). W momencie, gdy udostępniamy jedną platformę szkole, od razu przystępujemy do instalacji i wstępnej konfiguracji kolejnej, która może okazać się, że trafi właśnie do Twojej placówki.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, co możemy zaproponować Twojej placówce, skontaktuj się z nami w dowolny sposób, najlepiej: napisz e-mail na adres biuro@mastermind.edu.pl, zadzwoń pod numer 512 088 909.