Wyniki Konkursu Pisarskiego MasterMind

Jest nam niezwykle miło ogłosić wyniki Konkursu Pisarskiego MasterMind. Cieszy nas duże zainteresowanie i spora ilość prac, które do nas wpłynęły. Nieco martwi natomiast, że nie wszystkie prace spełniły warunku udziału w konkursie. Przypomnijmy: przedmiotem konkursu było napisanie i przesłanie do nas krótkiej formy epickiej, pisanej prozą (do 10 tys. znaków ze spacjami), której tematem przewodnim jest „młodość”. Dodatkowym warunkiem udziału w konkursie było polubienie strony Akademii Rozwoju MasterMind na facebooku.

Spośród nadesłanych prac Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić pięciu autorów, których teksty są interesujące nie tylko od strony fabularnej, czy językowej, ale też spełniają wymagania formalne konkursu. Są to (w kolejności alfabetycznej):

Jakub Brzeszczak,
Kinga Grablis,
Katarzyna Krępeć,
Magdalena Lipniak-Młyńczak,
Marcelina Średniawska.

Laureatom serdecznie gratulujemy, wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłane prace i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Nagrody – zaproszenia na warsztaty pisarskie Akademii Rozwoju MasterMind – prześlemy laureatom na adresy e-mail, z których zostały nadesłane teksty na konkurs.

Serdecznie pozdrawiamy
Akademia Rozwoju MasterMind