Dlaczego u nas cisza?

Cicho tu u nas i głucho. Tak przynajmniej może się wydawać, jeśli ktoś odwiedza tylko naszą stronę główną. Korzystając z chwili czasu chcielibyśmy pochwalić się przed Wami tym, co robiliśmy przez ostatni rok, rzucić nieco więcej światła na projekty, które realizujemy oraz nieco usprawiedliwić się za swoją nieobecność na stronie mastermind.edu.pl.

Najpierw jednak nieco mało skromnego chwalenia się rozwojem naszej działalności:

Od marca 2020 roku ALFABIZNES – właściciel marki Akademia Rozwoju MasterMind – wspiera placówki oświatowe, szkoły językowe, trenerów i edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą w prowadzeniu nauczania zdalnego. Dostarczamy naszym partnerom platformy e-learningowego, serwery wideokonferencyjne, a także wsparcie techniczne i metodyczne (m.in. w formie szkoleń TIK z zakresu korzystania z platform w nauczaniu zdalnym). To przedsięwzięcie, które w zeszłym roku podejrzewaliśmy, że będzie działalnością przejściową, kilkutygodniową lub co najwyżej kilkumiesięczną. Okazało się, że trwa już rok i nie wiadomo, ile jeszcze potrwa. Dla nas najważniejsze jest, że dzięki stworzonym przez nas w ekspresowym tempie platformom setki dzieci codziennie może uczestniczyć w lekcjach online, mieć przestrzeń do odrabiania i przesyłania zadań domowych, a także łatwy dostęp do materiałów dodatkowych. Trzymamy rękę na pulsie i tak długo, jak będą trwały ograniczenia w możliwości realizacji nauczania stacjonarnego, będziemy w gotowości!

Miniony rok to także intensywny rozwój dwóch projektów dla pisarzy. Jesteśmy właścicielem marki Fictomercial.pl i portalu funkcjonującego pod tym adresem. Stworzone w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Działanie 19.2) narzędzia wspierające nowoczesną działalność pisarską okazały się nie tylko przydatne w realizacji celów biznesowych, będących przedmiotem projektu, ale też stały się miejscem spotkań i promocji młodych pisarzy oraz przestrzenią do współpracy dla redaktorów i korektorów. Lakonicznie jeszcze na razie, ale możemy zdradzić, że przygotowujemy kolejny moduł serwisu, służący działalności patronackiej i mecenackiej. Chcemy jeszcze bardziej wspierać młodych twórców, oddając im platformę, w ramach której będą mogli sprzedawać swoje utwory, a także pozyskiwać patronów i mecenasów. Więcej na ten temat w przyszłości.

Drugim projektem dla pisarzy, w który niezwykle mocno się angażujemy jest serwis Warsztat Pisarza, tworzony wspólnie z wspaniałą pisarką i redaktorką – Justyną Karolak. Powiemy tylko, że po oficjalnym starcie w 2019 roku długo przygotowywanego Rocznego Kursu Pisarskiego, w ostatnim roku uruchomiliśmy, cieszącą się dużym zainteresowaniem, kolejną edycję tego kursu, stworzyliśmy i uruchomiliśmy też Kurs Pisania Opowiadań „Od Grabińskiego do Munro”. W momencie tworzenia tego wpisu, jesteśmy na tydzień przed ukończeniem drugiej jego edycji, a w planach jest już kolejna. Warsztat Pisarza ciągle się jednak rozwija. W fazie powstawania są kolejne cztery kursy: Bohater w drodze, Kurs pisania scen erotycznych, Kurs dla redaktorów, a także wyczekiwany przez poetów Kurs wersyfikacji. Tłumaczenie, jak wiele pracy pochłania ten projekt, wydaje nam się zbędne :-). Walczymy jendak wytrwale, bo wiemy, jak wiele osób może skorzystać z naszej oferty i podnieść swoje umiejętności tworzenia dobrych tekstów literackich.

Wspomniane projekty mają jednak charakter satelitarny dla działalności Akademii Rozwoju MasterMind. Ta powstała przede wszystkim z myślą o działalności szkoleniowej, kulturalnej oraz społecznej. By więc być w pełni transparentnym musimy wspomnieć także na koniec o projektach, realizowanych bezpośrednio w ramach Akademii. Obecnie prowadzimy dziewięć projektów grantowych, współfinansowanych ze środków unijnych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. Finansowane są one w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty kierowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu nakielskiego. Wśród realizowanych przedsięwzięć jest siedem projektów społecznych, w tym sześć projektów dla osób mających trudności w codziennych funkcjonowaniu (szczególnie seniorów) i jeden projekt dla dzieci i młodzieży (tzw. klub młodzieżowy). Oprócz tego realizujemy dwa projekty społeczno-zawodowe, skierowane do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.
W ramach projektów społecznych zwiększamy aktywność społeczną uczestników poprzez rozwój zainteresowań, kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, udział w kulturze, aktywność fizyczną lub organizowane w ramach projektów wyjazdy integracyjno-edukacyjne. Projekty społeczno-zawodowe, poza zwiększeniem aktywności społecznej, mają za zadanie przybliżyć uczestników do rynku pracy. Dlatego ich ważnym składnikiem są szkolenia i kursy zawodowe, podnoszące wiedzę, umiejętności, kompetencje czy kwalifikacje. Realizacja w/w projektów wpłynęła przy okazji na uruchomienie nowego biura w Kołaczkowie (gmina Szubin), gdzie mieści się biuro wszystkich projektów oraz powiększenie się stałej kadry. Kończymy jeszcze (co koronawirus nam skutecznie jak na razie utrudnia) projekty związany z edukacją ekologiczną w gminie Nowa Wieś Wielka. Wierzymy, że uda nam się go ukończyć zgodnie z założeniami i nie będziemy musieli rezygnować z któregokolwiek z działań. Więcej o projektach Akademii przeczytacie na projekty.mastermind.edu.pl.

Pod koniec 2019 roku w firmie pojawiło się trzech stałych pracowników, którzy zostali zatrudnieni w związku z realizacją serwisu Fictomercial.pl (mamy swojego redaktora, korektora oraz specjalistę ds. sprzedaży). 2020 rok i projekty grantowe sprawiły, że zespół ALFABIZNES powiększył się o kolejne trzy osoby. Do tego wspomnieć należy o kilkunastu innych osobach, współpracujących z nami przy realizacji projektów w oparciu o umowy cywilno-prawne. Łącznie tworzymy zatem sześcioosobowy stały zespół oraz sporą grupę ludzi współpracujących z nami przy konketnych zadaniach. Biorąc pod uwagę, jak wyglądało to w 2019 roku, poszliśmy mocno do przodu. Robimy też wszystko, by koronawirus nie pokrzyżował nam planów, nie wpłynął na wielkość zespołu, ani nie zmusił nas do rezygnacji z któregokolwiek z działań. W tym zakresie na razie 1:0 dla nas :-).

Co dalej? W przyszłość patrzymy z dużą dawką optymizmu. Mamy plany rozwojowe, w głowach i bizesplanach nowe przedsięwzięcia, częściowo realizowane ze środków własnych, częściowo w ramach dofinansowań. Plany są ambitne, ale wierzymy, że kto mierzy wysoko, ten wysoko dociera. Trzymajcie za nas kciuki!