Grant z Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 – zapytanie ofertowe

W związku z realizacją grantu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego przedmiotem jest dostawa platformy e-learningowej, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na dostawę przedmiotu zamówienia. Szczegóły zamówienia znajdują się na stronie TARR w zakładce Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19\Zamówienia Grantobiorców.

Link bezpośredni do ogłoszenia: https://tarr.org.pl/sites/default/files/pliki/Zapytanie%20ofertowe%20Alfabiznes%203-FWI-C-19-2020-12.pdf