Warsztaty maturalne

Solidne przygotowanie to fundament dobrze zdanego egzaminu. Jest to szczególnie ważne w kontekście matury, gdyż egzamin dojrzałości często podstawą do dalszej drogi edukacyjnej – wyboru kierunku studiów. Jest też potwierdzeniem wiedzy i umiejętności, zdobytych przez cały okres edukacji.

Lata pracy z młodzieżą pokazały mi, że poziom wiedzy, będący wynikiem samodzielnych przygotowań do tego ważnego egzaminu jest bardzo różny. Jedni uczniowie otwarcie mówią, że jeszcze nie rozpoczęli przygotowań do matury, drudzy wskazują na nieodpowiedni poziom i brak wsparcia szkoły. Są też tacy, którzy odkrywają braki w swojej wiedzy dopiero, gdy zacznie się z nimi pracę. Przyczyn korzystania z pomocy w przygotowaniach do matury jest sporo, jednak są rzeczy, które są niezmienne. Bez względu na poziom znajomości zagadnień każdy z uczniów przystąpi do matury, każdy będzie rozwiązywał te same zadania, każdy zostanie oceniony według tego samego klucza. Co więc zrobić, by być dobrze przygotowanym? Skorzystać z oferty Akademii Rozwoju MasterMind.

Nie jesteśmy ekspertami od wszystkiego, skupiamy się na tym, co potrafimy najlepiej. Dlatego też proponujemy pomoc w przygotowaniach do matury z języka polskiego.

Masz problem ze zrozumieniem i przyswojeniem wiedzy dotyczącej:

  • procesów historyczno-literackich,
  • treści i problematyki lektur,
  • filozofii poszczególnych epok literackich,

a może Twój problem dotyczy:

  • zrozumienia tekstów historyczn0, krytyczno lub teoretycznoliterackich, z jakimi z pewnością spotkasz się na maturze,
  • umiejętności konstruowania wypowiedzi argumentacyjnej,
  • umiejętności analizy, interpretacji i wartościowania utworów literackich (w szczególności lirycznych),

może najbardziej obawiasz się:

  • samej formy egzaminu ustnego, konieczności szybkiego przygotowania spójnej i konkretnej odpowiedzi na pytania z różnych obszarów literatury i języka,
  • tego, że nie zrozumiesz, jaka jest problematyka tekstu na maturze pisemnej, co uniemożliwi Ci napisanie własnej, wartościowej wypowiedzi,
  • nieodpowiadającego Ci tematu dłuższej wypowiedzi i braku przygotowania do napisania pracy interpretacyjnej, dotyczącej poezji.

To nie ma znaczenia. Jeśli spotkamy się odpowiednio wcześnie jesteśmy w stanie przygotować Cię we wszystkich tych obszarach. Pomożemy zarówno osobom, które przygotowują się do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym, jak i tym, którzy wybrali egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. 

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnych spotkań lub w niewielkich grupach (max. 3-4 osoby), jeśli kilka osób (np. z jednej klasy) chciałoby się przygotowywać do matury wspólnie. Zajęcia prowadzę u siebie w Solcu Kujawskim, choć oczywiście istnieje możliwość ustalenia innego miejsca prowadzenia zajęć (również w Bydgoszczy i okolicach).

Zakres zajęć ustalany jest indywidualnie w oparciu o potrzeby maturzysty.

Cennik zajęć ustalany jest indywidualnie, w zależności od ilości godzin kursu, zakresu materiału, miejsca prowadzenia zajęć, ilości osób.

Zapisy oraz informacje szczegółowe o kursach maturalnych – 512 088 909.

Zajęcia prowadzi magister filologii polskiej (studia dzienne jednolite magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu) o specjalności ogólnej, specjalizacji filmoznawczej, osoba z przygotowaniem pedagogicznym (wcześniej absolwent liceum w klasie o profilu humanistycznym, prowadzonej przez pedagoga nagradzanego między innymi Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej), dla którego język polski to nie tylko język, używany na co dzień, ale także hobby związane z literaturą (szczególnie teoria literatury), działem sztuki, nieustannie nawiązującym i będący nawiązaniem dla innych dziedzin – Wojciech Elszyn.