Szkolenia TIK w Pałuckim Ośrodku Rozwoju Oświaty

Wdrażanie do nauczania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) to, w coraz większej ilości szkół, priorytet na rozpoczynający się właśnie rok szkolny, jak i na lata kolejne.

Nie ma co ukrywać, informatyzacja, a właściwie wykorzystanie narzędzi interaktywnych w nauczaniu wchodzi do szkół, jest obecne w coraz większym zakresie i nie ma co liczyć na to, że proces ten zostanie zatrzymany czy wręcz cofnięty. Zmienia się nasz świat, zmieniać musi się także edukacja. Ważne, by podejść do tego mając odpowiedni plan, narzędzia i kompetencje.

Pałucki Ośrodek Rozwoju Oświaty (PORO) wraz z właścicielem i współpracownikami Akademii Rozwoju MasterMind od kilku już lat na zlecenie szkół przeprowadza szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, dotyczące wykorzystania TIK w edukacji. Przygotowaliśmy autorskie programy edukacyjne oraz wypracowaliśmy skuteczne metody pracy z nauczycielami, by wdrożenie TIK było nie tylko „bezbolesne”, ale i efektywne.

Praca ze szkołami w zakresie TIK pokazała, że placówkom nie jest potrzebne tylko i wyłącznie szkolenie, dotyczące korzystania z programów, aplikacji, które zaliczają się do tzw. Virtual Learning Environment (Środowisko nauczania wirtualnego), ale także gotowe narzędzia, systemy, które umożliwią im sprawne wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Stąd między innymi do naszej oferty dołączamy szkolenia z obszaru TIK (Praktyczne wykorzystanie narzędzi informatycznych w nauczaniu), ale również w ramach współpracy udostępniamy przygotowaną przez nas platformę e-learningową do potrzeb korzystania z tych narzędzi w pracy nauczyciela. Platforma jest intuicyjna, działająca w całości w języku polskim. Korzystanie z niej w ramach współpracy z Pałuckim Ośrodkiem Rozwoju Oświaty pozwala na rezygnację z tworzenia i administrowania platformą własną szkoły, której stworzenie i administrowanie potrafi pochłonąć ogromne środki.

Ważną korzyścią ze współpracy z naszą placówką jest fakt, iż nauczyciele poznają najpierw narzędzia TIK, działające na platformie szkoleniowej, a następnie korzystają z tej samej platformy (tylko innego jej obszaru – już nie szkoleniowego, a właściwego, edukacyjnego), co sprawia, że czują się w tym środowisku pewniej. MasterMind i PORO oczywiście sprawują pieczę nad wykorzystaniem platformy, wspierają nauczycieli, służą doradztwem.

Wpisem tym chcielibyśmy zaprosić wszystkie placówki oświatowe do współpracy z nami w zakresie narzędzi TIK w edukacji. Szczegółowe informacje, dotyczące współpracy uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 512 088 909.