MasterMind udostępnia platformę szkołom

Akademia Rozwoju MasterMind od początku istnienia włącza do oferty swoich zajęć materiały w formie e-learningu.

W ramach prowadzonego przez nas Pałuckiego Ośrodka Rozwoju Oświaty prowadzimy również szkolenia dla nauczycieli i pedagogów, dotyczące wykorzystania narzędzi interaktywnych – w tym platform e-learningowych w edukacji. 

Końcówka tego roku szkolnego zbiegła się w czasie z nowym przedsięwzięciem, którego podjęliśmy się na zlecenie okolicznych szkół. W ramach nawiązanej współpracy MasterMind przygotowało i udostępniło szkołom przestrzeń na platformie e-learningowej, której zadaniem jest współpraca pomiędzy placówkami, wspólne przygotowywanie i korzystanie z zasobów edukacyjnych za pośrednictwem obsługiwanej przez nas platformy.

Współpraca ta jest prowadzona w związku z większym projektem realizowanym przez te placówki. Udostępniona przez nas platforma oraz prowadzone przy tej okazji szkolenia z jej obsługi są jedynie niewielkim elementem całości, jednak dla nas to i tak duże wyróżnienie, pokazujące, że włączanie e-learningu i interaktywnych narzędzi w proces edukacji staje się faktem również w polskich realiach. Bardzo nas to cieszy i liczymy na rozwój tego typu usług i rosnące zainteresowanie szkół. My jesteśmy przygotowani :-). Zapraszamy do współpracy!