Kreatywne pisanie

Jeśli bezskutecznie próbujesz przelać myśli na papier lub borykasz się z problemem ujęcia kreacji swojej wyobraźni w słowa, warsztaty pisarskie pomogą w usystematyzowaniu myśli, wskażą sposoby doboru właściwej formy i sprawią, że posługiwanie się piórem stanie się swobodne i łatwe. Ponadto, warsztaty kreatywnego pisania są okazją do spotkań w gronie pasjonatów oraz podzielenia się doświadczeniami  i spostrzeżeniami.

Warsztaty przeznaczone są dla osób mających doświadczenie w tworzeniu tekstów oraz dla laików, chcących doskonalić umiejętności pisarskie.

Część teoretyczna i praktyczna zajęć pozwalają sprawdzić i ocenić posiadane umiejętności oraz wykształcić lub doskonalić dobre nawyki pisarskie w obszarach, które wymagają uzupełnienia.

Program warsztatów:

1. Warsztat pisarza od kuchni oraz ćwiczenie kreatywnego myślenia.
2. Schematy fabularne oraz sztuka tworzenia dialogów.
3. Typy narracji. Typy bohaterów.
4. O dobrym tekście i jego cechach koniecznych.
5. Jak unikać błędów?
6. Jak przygotować książkę do druku? Gdzie wydawać? Gdzie publikować? Jak chronić prawa autorskie?

Warsztaty trwają 15 godzin.

Możliwe jest prowadzenie warsztatów o innej długości i zakresie, jak również prowadzenie warsztatów/konsultacji indywidualnych.

Grupy – 3-7 osób 

Zapisy oraz informacje szczegółowe o warsztatach – 512 088 909

Warsztaty prowadzą magistrowie filologii polskiej, specjaliści w zakresie historii i teorii literatury, autorzy opowiadań – Anna Śpica i Wojciech Elszyn.