Zapytania ofertowe

Alfabiznes Wojciech Elszyn, działający pod marką Akademia Rozwoju MasterMind jest benefincjentem realizatorem i wykonawcą projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Obecnie realizujemy projekt pt. Stworzenie i uruchomienie specjalistycznego narzędzia internetowego wspierającego nowoczesną działalność pisarską na obszarze objętym LSR dofinansowany w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność (działanie 19.2). W związku z powyższym Alfabiznes Wojciech Elszyn realizuje postępowania ofertowe, zgodne z wytycznymi w zakresie zapewnienia konkurencyjności i zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją zadań w projekcie z następującymi zapytaniami:

ZAPYTANIE OFERTOWE  (OGŁOSZENIE 41/27/05/2019 NA PORTALU OGŁOSZENIOWYM ARIMR)

W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, Alfabiznes Wojciech Elszyn, ogłasza postępowanie ofertowę na dostawę towarów i usług do projektu Stworzenie i uruchomienie specjalistycznego narzędzia internetowego wspierającego nowoczesną działalność pisarską na obszarze objętym LSR

Treść zapytania oraz załączniki (specyfikacja oraz wzór oferty) znajdują się na portalu ogłoszeniowym ARiMR pod adresem https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl, nr ogłoszenia 41/27/05/2019.

Termin składania ofert upływa w dniu 4.06.2019 roku o godzinie 08:00.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i składania ofert.

EDIT: 04.06.2019 roku

Zamawiający po dokonaniu analizy złożonych ofert wybrał Wykonawcę, którego oferta została określona, jako najkorzystniejsza. Z Wykonawcą tym Zamawiający podpisze umowę na realizację zamówienia opisanego w specyfikacji ogłoszenia 41/27/05/2019, zamieszczonego na Portalu Ogłoszeniowym ARiMR.

Poniżej Zamawiający zamieszcza protokół, dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty.

protokół wyboru oferty 41/27/05/2019

 Obecnie realizujemy projekt pt. Organizacja i realizacja innowacyjnych działań podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych na obszarze objętym LSR dofinansowany w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność (działanie 19.2). W związku z powyższym Alfabiznes Wojciech Elszyn realizuje postępowania ofertowe, zgodne z wytycznymi w zakresie zapewnienia konkurencyjności i zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją zadań w projekcie z następującymi zapytaniami:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  (OGŁOSZENIE 03/16/07.2018 NA PORTALU OGŁOSZENIOWYM ARIMR)

W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, Alfabiznes Wojciech Elszyn, ogłasza postępowanie ofertowę na dostawę towarów i usług do projektu Organizacja i realizacja innowacyjnych działań podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych na obszarze objętym LSR. 

Treść zapytania oraz załączniki (specyfikacja oraz wzór oferty) znajdują się na portalu ogłoszeniowym ARiMR pod adresem https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl, nr ogłoszenia 03/16/07/2018.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2018 roku o godzinie 08:00.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i składania ofert.

EDIT: 24.07.2018

Zamawiający po dokonaniu analizy złożonych ofert wybrał Wykonawcę, którego oferta została określona, jako najkorzystniejsza. Z Wykonawcą tym Zamawiający podpisze umowę na realizację zamówienia opisanego w specyfikacji ogłoszenia 03/16/07/2018, zamieszczonego na Portalu Ogłoszeniowym ARiMR.

Poniżej Zamawiający zamieszcza protokół, dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty.

protokół wyboru oferty 03/16/07/2018