Warsztaty pisarskie

Warsztaty pisarskie prowadzone metodą blended learningową, jako wzbogacenie naszej oferty warsztatowej,
ruszają po raz pierwszy 8 maja.
Celem kursu jest wzbogacenie wiedzy z zakresu teorii literatury oraz doskonalenie umiejętności pisarskich początkujących twórców, dlatego też adresatami kursu są osoby, które pragną rozwijać swoją pasję twórczą. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję pracować nad tym, jak świadomie oddziaływać za pomocą słowa na czytelnika oraz w jaki sposób tworzyć opis, by był interesujący dla odbiorcy. Uczestnicy będą rozwijali umiejętności tworzenia ciekawych dialogów, co tylko niedoświadczonym (czy też trafniej: nieświadomym) twórcom wydaje się błahym zadaniem. W ramach warsztatów uczestnicy sprawdzą się w roli pisarzy i otrzymają rzetelną ocenę na temat stworzonych tekstów, dzięki czemu będą mogli skonfrontować własną opinię na temat swojej twórczości z opinią czytelników.
Kilka tygodni wspólnej pracy zaowocuje poszerzeniem wiedzy z zakresu teorii literatury, większą świadomością pisania, nabyciem umiejętności posługiwania się danymi narzędziami, właściwymi dla warsztatu pisarza.

Po zakończeniu tej edycji kursów, zostaną one udostępnione szerszemu gronu odbiorców, dlatego też zachęcamy do śledzenia naszego fanpage’a na FB oraz aktualności na stronie Akademii MasterMind.