Projekt 00299-6935-UM0210582/17

      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Organizacja i przeprowadzenie dla blended learningowych zajęć edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska oraz edukacyjnych festynów ekologicznych dla dzieci i młodzieży z terenu objętego LSR Trzy Dolinymająca na celu przeprowadzenie działań służących edukacji społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży, które zostały sklasyfikowanej jako grupa defaworyzowana w zakresie ochrony środowiska, szczególnie w kontekście obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Trzy Dolin, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej poprzez organizację i przeprowadzenie blended learningowych zajęć edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska oraz edukacyjnych festynów ekologicznych dla dzieci i młodzieży z terenu objętego LSR Trzy Doliny.

 

Alfabiznes Wojciech Elszyn jest beneficjentem projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202.

W ramach projektu przygotowywane są i prowadzone szkolenia blended learningowe dla dzieci i młodzieży z gmin Białe Błota, Sicienko i Solec Kujawski, dotyczące zagadnień ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Uczestnicy zajęć zwiększą swoją aktywność oraz wiedzę i umiejętności związane z takimi obszarami ochrony środowiska jak:

  • ochrona wód,
  • ochrona gleby,
  • ochrona powietrza,
  • ochrona fauny i flory,
  • przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W ramach zajęć realizowanych tradycyjnymi metodami – z nauczycielem – uczestnicy będą przeprowadzać między innymi badania, mające na celu sprawdzenie czystości wody, gleby i powietrza w okolicy miejsca swojego zamieszkania. Dodatkowo za pośrednictwem specjalnej platformy e-learningowej będą mogły poszerzać wiedzę z zakresu ochrony środowiska, a także prezentować wyniki prowadzonych obserwacji i badań, analizować je i wspólnie stworzyć lokalną mapę ochrony środowiska na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze:

  • Szkoła Podstawową im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach,
  • Szkołą Podstawową w Kruszynie,
  • Szkołą Podstawową nr 4 w Solcu Kujawskim.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie można realizować bezpośrednio u Beneficjenta, Alfabiznes Wojciech Elszyn, tel. 512 088 909, adres e-mail biuro@mastermind.edu.pl, bądź u Partnerów projektu.

Link do platformy e-learningowej dla uczestników projektu: WWW.EKOLOGIA-DWA-ZERO.PL

Link do zapytań ofertowych, realizowanych w ramach operacji: TUTAJ