Korepetycje – język polski

Jedną o propozycji, jakie w tym roku oficjalnie wprowadzamy do naszej oferty są korepetycje z języka polskiego.

Często pomijana w planowaniu wsparcia dla dziecka w wieku szkolnym jest kwestia doskonalenia umiejętności językowych, gramatycznych, ortograficznych, zmysłu literackiego, czy umiejętności formułowania ciekawych, wypowiedzi. Niestety braki i zaniedbania z lat wcześniejszych powodują, że trudno jest zrozumieć treści i problematykę poruszaną na dalszych etapach edukacji.

Odpowiedzią na ten problem są nasze korepetycje. Kierujemy je do wszystkich uczniów, u których zostaną zauważone braki i niedoskonałości  w wiedzy i umiejętnościach, objętych podstawą programową nauczania języka polskiego.

W szczególności polecamy udział w zajęciach uczniom, którzy w tym roku przystąpią do egzaminów z języka polskiego (egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, matury). Korepetycje z Akademią Rozwoju MasterMind pozwolą usystematyzować i uzupełnić wiedzę zarówno z literatury, jak i gramatyki.

Niestraszne nam rozbiory i wykresy zdań, pisownia „nie” z imiesłowami, funkcje języka, treść i problematyka lektur, analizy i interpretacje utworów poetyckich oraz wypowiedzi argumentacyjne/rozprawki. Niestraszne nam tłumaczenie na prosty język tekstów historyczno-, krytyczno i teoretycznoliterackich. Jesteśmy w stanie pomóc Ci zarówno jeśli materiał dotyczy szkoły podstawowej, jak i przygotowań do matury rozszerzonej z języka polskiego (maturzystom polecamy jednak zajęcia szczególnie dedykowane dla nich – informacje o nich, znajdziesz TUTAJ).

Zajęcia prowadzimy w formie spotkań indywidualnych, w miejscu zamieszkania uczestnika lub w naszych placówkach (adresy znajdują się w zakładce KONTAKT).

Zapisy oraz informacje szczegółowe bezpośrednio u prowadzącego zajęcia – tel. 512 088 909.

Cennik ustalany jest indywidualnie, w zależności od ilości godzin i zakresu materiału.

Zajęcia prowadzi magister filologii polskiej (studia dzienne jednolite magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu) o specjalności ogólnej, specjalizacja filmoznawcza, osoba z przygotowaniem pedagogicznym – Wojciech Elszyn.